Osoby znajdujące się w Tawernie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego w trakcie pobytu w restauracji (Art. 81 pkt. 2 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych. Wchodząc i przebywając na terenie restauracji Gość wyraża zgodę na rejestrację i publikację swojego wizerunku.