Tawerna Pomaga Dzieciom

Tawerna Pomaga Tawerna Pomaga (C) Copyright by Tawerna Featured

Jak mawiał Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały Świat.” I my w to wierzymy, dlatego postanowiliśmy rozdać trochę uśmiechu tym najbardziej potrzebującym dzieciom.

logo pogorze Niedaleko nas, w Pogórzu powstał Dom dla Dzieci które, znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej. Misją ośrodka jest stworzenie namiastki „Prawdziwego domu”, domu w którym dzieciaki będą miały możliwość rozwoju. Poprzez stworzenie kameralnej społeczności i atmosfery opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, dzieci uczą się w nim samodzielności, odpowiedzialności i budowania trwałych więzi.

Wychowawcy jak i koordynator placówki, każdego dnia starają się otwierać dzieci na świat wartości społecznych, wyznaczają ambitne cele, pomagają wyzwalać kreatywność, rozwijać pasje i zainteresowania, uczą jak pokonywać słabości. Ich marzeniem jest, aby każde z podopiecznych opuszczając „DOM” stało się pełnowartościowym i świadomym człowiekiem. Nieustannie poszukują co raz to nowszych, lepszych, bardziej ambitnych i twórczych rozwiązań do ukształtowania indywidualnych osobowości dzieci, które zaowocują w przejściu na drogę do samodoskonalenia się.

Chcielibyśmy wraz z Tobą dołożyć swoją cegiełkę i pomóc tym dzieciakom. Na naszym barze znajdziesz puszkę z symbolem dzieci. Każda wrzucona do niej złotówka, zostanie przekazana na Dom Dzieci w Pogórzu. Potrzeba tak niewiele, żeby dać uśmiech, a z Twoją pomocą możemy jeszcze więcej. Tawerna Pomaga. Pomóż i Ty!